Užmaršties slėnis #2020

Užmaršties slėnis By Valdas Papievis U mar ties sl nis Trys jauno autoriaus apysakos kuriose vaizduojant savo bendraam i kasdienyb stengiamasi atskleisti viso m s gyvenimo netikrum jo mel ir veidmainingum I akistatos su realybe gimsta apysak heroj ne
 • Title: Užmaršties slėnis
 • Author: Valdas Papievis
 • ISBN: -
 • Page: 340
 • Format: Paperback
 • Užmaršties slėnis By Valdas Papievis
  Užmaršties slėnis By Valdas Papievis Trys jauno autoriaus apysakos, kuriose vaizduojant savo bendraam i kasdienyb , stengiamasi atskleisti viso m s gyvenimo netikrum , jo mel ir veidmainingum I akistatos su realybe gimsta apysak heroj neviltis, o prasm s ir gyvenim harmonizuojan i vertybi ilgesys jiems kelia nerim ir skatina prie intis dvasi prievartaujan iai tikrovei.Sielos gelm j br sta odis iTrys jauno autoriaus apysakos, kuriose vaizduojant savo bendraam i kasdienyb , stengiamasi atskleisti viso m s gyvenimo netikrum , jo mel ir veidmainingum I akistatos su realybe gimsta apysak heroj neviltis, o prasm s ir gyvenim harmonizuojan i vertybi ilgesys jiems kelia nerim ir skatina prie intis dvasi prievartaujan iai tikrovei.Sielos gelm j br sta odis ir valios ry tas, kurie tai tik m s dienomis galiausiai prasiver i or n ir teikia visiems mums vilties, jog vis tiek i tr ksim i tos absurdi kos egzistencijos, kuri mus st m grotesti kai susiklos iusios istorin s aplinkyb s, o gal m s pa i silpnyb s ir valios stoka.
  • UNLIMITED KINDLE ✓ Užmaršties slėnis - by Valdas Papievis
   340 Valdas Papievis
  • thumbnail Title: UNLIMITED KINDLE ✓ Užmaršties slėnis - by Valdas Papievis
   Posted by:Valdas Papievis
   Published :2019-010-22T17:38:24+00:00

  About “Valdas Papievis

  • Valdas Papievis

   Valdas Papievis gim 1962 m liepos 9 d Anyk iuose lietuvi prozininkas, vert jas.1985 m baig lietuvi literat ros studijas Vilniaus universitete, dirbo io universiteto rektorate, Kult ros ir vietimo ministerijoje Buvo vienas i urnalo Sietynas leid j , u tai 1989 m gavo Lietuvos kritik premij Debiutavo romanu Ruduo provincijoje 1989 m u j buvo apdovanotas A Jonyno premija Nuo 1992 m gyvena Pary iuje, iki 2004 m bendradarbiavo Laisvosios Europos radijuje I leido apysak rinkin U mar ties sl nis 1989 , romanus Ruduo provincijoje 1989 ir Vienos vasaros emigrantai 2003 I pranc z k i vert Annos Gavaldos roman A noriu, kad man s kas nors kur nors laukt 2003 V Papievio apysakos U mar ties sl nis , Gele iniai pauk iai , Apysaka be pavadinimo ir romanas Ruduo provincijoje yra lyg vienas ilgas apm stymas apie savo kartos l kes ius, nerim ir nevilt i siurbto deguonies laike bre nevizmo epochoje, tikslus jauno mogaus sielos em lapis , intymi i pa intis Fragmenti kos fabulos beintrigis pasakojimas medituojan io herojaus l pose nelyg begalin ontologin ir etin refleksija, pl tojama i si akojan iais muzikaliais sakiniais, prisodrintais prasm s pustoni

  270 thoughts on “Užmaršties slėnis

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *